Google Ads specialist

Få mere ud af dit markedsføringsbudget på Google Ads

Google Ads tilpasset dine behov

Nogle steder bliver det hurtigt en “hyldevare” med Google Ads, som primært består af faste timer pr. md.

Jeg hjælper dig også gerne med faste timer pr. md., hvis det er det der giver mening for dig og din virksomhed. Derfor er der ingen faste pakker, og arbejdet udføres i stedet med udgangspunkt i de mål som vi sammen sætter for samarbejdet.

Generelt set kan mine ydelser inddeles i nedenstående kategorier:

Løbende optimering og vedligehold

Du får mest ud af din investering, hvis der løbende følges op på kontoen, og handles ud fra de observationer der gøres. Derudover giver det også ofte god mening at udbygge kontoen, ud fra den effektivitet som ses. Med 7 års erfaring i Google Ads for både mindre og større virksomheder, har jeg en stor viden at drage nytte af.

Google Ads sparring

Hvis du selv ønsker at stå for den løbende optimering, men er bange for om du bruger tiden mest effektivt, kan jeg være din faste sparringspartner.

Her har du mulighed for at få nye ideer, inputs og taktikker serveret direkte til dig, så du kan handle på opgaverne. Samtidig agerer jeg backup og kvalitetskontrol af de opgaver du selv udfører.

Tilpasset handlingsplan

Står du selv for den løbende optimering, eller har du nogen til det i forvejen, så hjælper jeg gerne med at tage en gennemgang af din konto, som munder ud i en handlingsplan med en detaljeret todo-liste til hvor i kan sætte ind, for at skabe bedre resultater på Google Ads.

Handlingsplanen laves ud fra en indledende samtale omkring jeres problemstillinger og ønsker. Efterfølgende vil der være en kort opfølgning på tiltagene, for at se hvordan det har virket, og evt. ændringer til planen.

Forskellen på en tilpasset handlingsplan og sparring, er at handlingsplanen i udgangspunktet er en engangsydelse mens sparring er løbende.

Google Ads specialist med fokus på…

Din Google Ads konto bliver administreret grundigt i forhold til opsatte mål og budgetter. Du vil derfor opleve en løbende sparring og fokus på udvikling og optimering af din Google Ads konto.

Arbejdet vil tage udgangspunkt i din virksomheds øvrige marketingmix, således at de forskellige kanaler spiller sammen bedst muligt.

Alt arbejde udføres på din konto, så al data på kontoen altid tilhører dig.

Jeg kan fx hjælpe med

  • Løbende optimering
  • Løbende sparring
  • Tilpasset handlingsplan

Her får du

  • En fast tilknyttet specialist
  • Udnyttelse af øvrigt marketingmix
  • 7 års erfaring
  • Optimal brug af Googles funktioner
  • Fuld transparens
Kontakt mig